Śpiewnik DGD


Śpiewnik DGD

Rozmowy z piecem

Alina Tomczak-Osiecka, Przemysław Niwiński, Czesław Lasiuk, Wojciech Czemplik, Marek Kuc, gościnnie Roman Ziobro

BYĆ, IŚĆ

Aleksandra Kielb-Szawuła, Przemysław Niwiński, Czesław Lasiuk, Wojciech Czemplik, Marek Kuc, Andrzej Stagraczyński

Jeszcze grajmy

Aleksandra Kielb-Szawuła, Anna Dębicka, Monika Kobayashi, Przemysław Niwiński, Marek Kuc, Andrzej Stagraczyński, Andrzej Kalus