1 Zlot im. Jana Krzysztonia

Regulamin I Zlotu im. Jana Krzysztonia, Ludomy, 02.10.2022 r.

1. Organizator:
Oddział Zachodniopomorski PTTK w Szczecinie, ul. Dworcowa 6, 70-206 Szczecin

2. Komitet organizacyjny:
Katarzyna Kozakowska, tel. 500 664 006, sempai50@wp.pl
Tomasz Paszek, tel. 791 591 594, paszek@grassor.pl

3. Termin i miejsce: 2 października (niedziela) 2022 r., Ludomy (powiat obornicki)

4. Zgłoszenie:
Do dnia 29.09.2022 r. mailowo, telefonicznie, osobiście do Komitetu
organizacyjnego. Zgłoszenie obejmuje podanie nazwy zespołu oraz imion i nazwisk
uczestników (tak, jak mają być zapisane na dyplomie uczestnictwa w Zlocie).
Udział w Zlocie jest bezpłatny.

5. Cel:
Centralnym punktem Zlotu jest złożenie kwiatów na grobie śp. Jana Krzysztonia na
cmentarzu parafialnym w Ludomach o godzinie 13 w pierwszą rocznicę śmierci.
Jest to czas wspólny i obowiązkowy dla wszystkich uczestników Zlotu.

6. Formuła Złotu:
Wszyscy Uczestnicy docierają do wsi Ludomy samodzielnie, własnym środkiem
transportu, z dowolnego miejsca w Polsce. Nie prowadzimy klasyfikacji drużyn.
Zlot ma charakter rekreacyjno-wspomnieniowy.
Podczas zaplanowanej trasy (również droga powrotna) należy odwiedzić następujące obiekty:
         a. kościół parafialny w Ludomach,
         b. liceum im. Przemysła II w Rogoźnie,
         c. 2 pomniki przyrody,
         d. 2 zabytkowe kościoły (oprócz ludomskiego),
         e. 1 zabytkowy dwór / pałac / zamek,
         f. 1 pomnik lub tablicę pamiątkową,
         g. 1 rezerwat przyrody / obszar Natura 2000 / park krajobrazowy lub narodowy.
W jednej miejscowości można odwiedzić maksymalnie 2 obiekty z ww. listy.
Potwierdzeniem odwiedzenia obiektów jest wykonanie zdjęcia, przedstawiającego
obiekt i Zespół. Komplet fotografii należy przesłać na adres mailowy
paszek@grassor.pl do dnia 03.10.2022 r. do godziny 10:00.

7. Po złożeniu kwiatów przewidziane jest wspólne ognisko, połączone ze
wspomnieniami o Janku. Bardzo prosimy o zabranie własnego prowiantu.

8. O godzinie 18:00 planowana jest Msza Święta w intencji śp. Jana, którą odprawi dla
nas ks. Marcin Miczkuła, jeden z wychowanków Janka.

9. Osoby biorące udział w Zlocie wyrażają zgodę na nieodpłatne publikowanie swojego
wizerunku oraz przesłanych przez siebie zdjęć w mediach społecznościowych oraz
na stronie internetowej Oddziału Zachodniopomorskiego PTTK w Szczecinie.

10. Zlot odbędzie się bez względu na pogodę. W czasie Zlotu należy przestrzegać
przepisów ruchu drogowego.

11. Członkowie PTTK objęci są ubezpieczeniem podczas trwania Zlotu. Osoby nie
należące do PTTK ubezpieczają się we własnym zakresie.

„Jan zawsze dla każdego miał czas. Każdego chętnie przyjmował. I potrafił to
wszystko robić w sposób delikatny, nienachalny, z prawdziwą miłością,
uczynnością. To dzięki niemu tak chętnie do Pracowni przychodzono. Dzięki niemu
biło tam serce turystycznego Szczecina. On je napędzał.”
(kol. Robert Śledziński podczas pogrzebu Jana)

Janek zawsze miał dla nas czas,
teraz to my poświęćmy dla niego ten jeden dzień!
Do zobaczenia w Ludomach!

PS: Zapraszamy Was do udziału w spotkaniu, także bez zgłoszenia :).