Wrona zd. Szynkowska Małgorzata

 

Uczelnia: Politechnika Szczecińska
Lata studiów: 1976-1980