Rekowski (Jamnik) Janusz

 


Uczelnia: Politechnika Szczecińska – WIET
Lata studiów: 1975-1979