Leciej Jerzy

 

Uczelnia: Politechnika Szczecińska – WBiA