Krukowski Andrzej

 


Uczelnia: WSP Szczecin
Lata studiów: 1970-1976