Kopeć Ryszard

 

Uczelnia: Politechnika Szczecińska – WTCh
Lata studiów: 1975-1983