Gniewek-Węgrzyn Marek

 


Uczelnia: Poltechnika Szczecińska WE
Lata studiów: 1968-1972