Borowiak Grażyna

 


Uczelnia: Politechnika Szczecińska – WTCh
Lata studiów: 1973-1979