Plan działań Akademickiej Straży Ochrony Przyrody

PLAN WAŻNIEJSZYCH DZIAŁAŃ

podejmowanych w 2013 r. przez

KADEMICKI INSPEKTORAT STRAŻY OCHRONY PRZYRODY

na rzecz ochrony przyrody i środowiska na Pomorzu Zachodnim

e-mail pttk@gryfnet.pl   70 – 206 Szczecin, ul. Dworcowa 6 (091)433-57-21
Komisja Ochrony Przyrody

Oddziału Zachodniopomorskiego PTTK

 1   Od stycznia 2013 r.

Kampania informacyjno – edukacyjna. Nasza oferta dla szkół – udostępniamy nieodpłatnie broszurki zawierające wzory konstrukcyjne karmników i skrzynek lęgowych dla ptaków.

2   Od 1 lutego 2013 r.

Monitoring strumieni, jezior, torfowisk i leśnych oczek wodnych w podszczecińskich Lasach. Szereg pism interwencyjnych do odpowiedzialnych instytucji i urzędów. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej. Wykład Małej Akademii Edukacji Ekologicznej, poświęconej powyższej tematyce.

3   Przez cały 2013 r.

Patrolowanie podmiejskich lasów, parków leśnych, rezerwatów, zielonych terenów rekreacyjnych itp. Lokalizowanie dzikich wysypisk, ściganie sprawców, zgłaszanie śmieciowisk do usunięcia. Działania prowadzone w terenie we współpracy ze Strażą Miejską, Policją, służbami ochrony środowiska.

4   Od 1 marca 2013 r.

Kampania informacyjno – edukacyjna: STOP! Wypalaniu traw, torfowisk, trzcin i oczeretów. Opracowanie, powielenie i rozprowadzenie plakatów i materiałów szkoleniowych dla szkół, urzędów i zainteresowanych instytucji. Wykłady w szkołach. Wspólnie z Policją, Strażą Miejską – działania w terenie.

5   Przez cały 2013 rok.

Stała współpraca z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, i Wydziałem Oświaty Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Kuratorium Oświaty, Komisją Ochrony Przyrody Zarządu Głównego PTTK i organizacjami proekologicznymi

w prowadzeniu edukacji ekologicznej w szczecińskich szkołach.

6   Cały 2013 r. w miarę potrzeb i możliwości.

Cykliczne wykłady w ramach Małej Akademii Edukacji Ekologicznej dla uczniów  i studentów. Wspólne wyjścia i zajęcia praktyczne w terenie.

7   24 kwietnia 2013 r. (środa)

Dzień Ziemi z PTTK

wystawa fotografii przyrodniczej,

prezentacja plakatów o tematyce: ochrona środowiska,

godz. 15.oo, happening ekologiczny,

MAŁA AKADEMIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ –wykład pani dr Urszuli Grinn z Akademii Rolniczej w Szczecinie.

8   DZIEŃ ZIEMI  21 kwietnia 2013 r. (niedziela) godz. 11.3o, Plac Grunwaldzki

XXI Szczecińskie Święto Roweru – przejazd dorosłych uczestników. Od godz. 12.3o na polanie przy ul. Miodowej gry, zabawy, konkursy itp. dla dzieci i młodzieży ze znajomości znaków drogowych i przepisów ruchu drogowego; we współpracy z Wydziałem Ruchu Drogowego KM Policji w Szczecinie. Wszyscy uczestnicy otrzymają opracowane przez nas wspólnie materiały dotyczące bezpieczeństwa rowerzystów i perspektyw budowy ścieżek rowerowych w Szczecinie.

9   XXIX  Wiosenne Porządki w Kniei Bukowej

12 kwietnia 2013 r. (piątek) przyjmowanie grup od 9.oo do 11.oo przy łukowym mostku nad Jez. Szmaragdowym,

13 kwietnia 2013 r. (sobota) przy Dębach Krzywoustego, przyjmowanie grup między godz. 9.oo a 11.oo. Zapewniamy worki i rękawiczki jednorazowe.

XXIX  Wiosenne Porządki w Lasku Arkońskim

19 kwietnia  2013 r. (piątek); przyjmowanie grup od 9.oo do 11.oo  przy kasach Arkonki, zapewniamy worki i rękawiczki jednorazowe.

20 kwietnia 2013 r. (sobota); przyjmowanie grup od 9.oo do 11.oo na Głębokim.

10            1 – 30 czerwca 2013 r. Światowe Dni Ochrony Środowiska happening ekologiczny: Chcemy Ogrodu Botanicznego w Szczecinie! wystawy fotografii przyrodniczej, plakatów, pokazy przeźroczy przyrodniczych, rozprowadzanie opracowań o ochronie przyrody i środowiska oraz zajęcia w terenie z młodzieżą szkolną i studentami. Wykład Małej Akademii Edukacji Ekologicznej.

11            Czerwiec, lipiec, sierpień 2013 r. Program: „DRAWA – RZEKA EKOLOGICZNA”.

Kontynuacja naszych wieloletnich działań na Pojezierzu Drawskim. Między innymi monitoring górnego biegu rzeki Drawy, sprzątanie rzeki, brzegów jezior, dzikich plaż we współpracy z dyrekcją Drawskiego Parku Krajobrazowego w Złocieńcu i innymi instytucjami. Lokalizowanie i zgłaszanie urzędom zagrożeń dla przyrody na terenie Drawskiego Parku Krajobrazowego. Współpraca z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej. Ekologiczne, wędrowne obozy kajakowe dla młodzieży na Pojezierzu Drawskim.

12            22 września 2013 r. (niedziela) XIV  Europejski Dzień Roweru w Szczecinie

Od rana prowadzenie kampanii na skrzyżowaniach w Centrum Szczecina; Na pl. Grunwaldzkim w Szczecinie od godz.12.oo. Prowadzenie w szkołach kampanii informacyjno – edukacyjnej na rzecz utworzenia spójnego systemu bezpiecznych ścieżek rowerowych w Szczecinie. Nieodpłatne rozprowadzanie materiałów metodycznych dla szkół. Opracowanie i rozprowadzenie „Gazetki Rowerowej”.

Dzień Bez Samochodu w Szczecinie.

13            „Sprzątanie Świata – Polska” w Szczecinie. 

XXIX Jesienne Porządki w Lasku Arkońskim.

13 września 2013 r. (piątek) przyjmowanie grup w godz. 9.oo – 11.oo przy kasach

Arkonki.

14 września 2013 r. (sobota) przyjmowanie grup w godz. 9.oo – 11.oo na Głębokim.

XXIX  Jesienne Porządki w Kniei Bukowej.

27 września 2013 r. (piątek) przyjmowanie grup w godz. 9.oo – 11.oo nad Jeziorem Szmaragdowym.

28 września 2013 r. (sobota) przyjmowanie grup w godz. 9.oo – 11.oo przy Dębach Krzywoustego.

14            Październik  2013 r. – Miesiąc Ochrony Przyrody.

Tydzień Ochrony Zwierząt. Wystawa plakatów i fotografii przyrodniczej. Wykład Małej Akademii Edukacji Ekologicznej. 10 października 2013 r. Święto Drzewa – edukacja, popularyzacja, zachęcanie do sadzenia i ochrony drzew.

15            0d 1 października 2013 r. do 2 listopada 2013 r. 

Akcja „CIS”, Kampania informacyjno – edukacyjna w szkołach, na uczelniach, w mediach itd. we współpracy z Urzędem Miejskim w Szczecinie i Zakładem Usług Komunalnych. Plakatowanie miejsc handlu stroiszem iglastym wokół cmentarzy na lewobrzeżu i prawobrzeżu Szczecina i okolicach.

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla policjantów i Straży Miejskiej na prośbę Komendanta Policji. Policjanci otrzymali też plakaty i materiały szkoleniowe. Prowadzenie wspólnych działań patrolowych z Policją, Strażą Miejską i służbami ochrony środowiska. Patrolowanie podmiejskich lasów, parków, dawnych cmentarzy i okolic rezerwatu cisów w Szczecińskim Parku Krajobrazowym.

16            Od października 2013 r. do lutego 2014 r.

Kampania informacyjno – edukacyjna w szkołach i w mediach:

Stop dokarmianiu ptaków wodnych – kaczek, łabędzi itp.

Nasza oferta dla szkół – udostępniamy nieodpłatnie broszurki zawierające wzory konstrukcyjne karmników i skrzynek lęgowych dla ptaków.

17            Listopad, grudzień 2013 r.

Lokalizowanie powstających „przedświątecznych” dzikich wysypisk na terenach zielonych Szczecina i okolic, ściganie sprawców i zgłaszanie odpowiednim instytucjom śmieciowisk do usunięcia, we współpracy ze strażą miejską i mediami. Udział w kampanii Szczecin bez azbestu we wspólpracy z WGKiOŚ UM.

18            Grudzień 2013 r.

Intensyfikacja Kampanii informacyjno – edukacyjnej „Akcja Wnyk” w okresie przedświątecznym. Prowadzenie bezpośrednich działań w terenie we współpracy z Policją, Strażą Miejską, służbami ochrony środowiska, prasą, radiem i telewizją w zwalczaniu procederu kłusownictwa.

Akcja „Wnyk” w podmiejskich lasach i na podszczecińskich terenach zielonych.

Kampania informacyjno – edukacyjna w szkołach, na uczelniach, w prasie, radiu i telewizji. Co roku zdejmujemy w lasach od 300 do 600 kłusowniczych wnyków.

19            Grudzień 2013 r.

Kampania informacyjno – edukacyjna „Akcja Choinka” prowadzona z powodzeniem od wielu lat przez Inspektorat Akademicki Straży Ochrony Przyrody na terenie Szczecina i okolic w ścisłej współpracy z uprawnionymi służbami mundurowymi i mediami.

20            Cały 2013 r.

Tworzenie popularno – naukowych opracowań o ochronie przyrody i środowiska, zagospodarowaniu odpadów itp. zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez szkoły z terenu Szczecina i regionu.

21            Współpraca z Leśnym Kompleksem Promocyjnym „Szczecińskie Puszcze”.

Inspektor Akademicki

Straży Ochrony Przyrody

Aleksander Nieczajew