Laudacja na cześć Romna Szymańskiego – Dyrektora XXX Spotkania Pokoleń

LAUDACJA

na cześć Romana „Szymona” Szymańskiego

O Szymonie, mistrzu znany
Przez nas wszystkich podziwiany

Chcę dziś sławić Twoje czyny
Z wszystkim znanej nam przyczyny

Tyś w zamierzchłej już przeszłości
W towarzystwie zacnych gości

Przemierzałeś nasze szlaki
Górskie, wodne i nizinne
Oraz wszelkie różne inne.

Wieńcem dziewcząt otoczony
Najpiękniejszych i szalonych,
Co czekały jak postument
Gdy mistrz wyjmie swój instrument

Gdy zagrała Twa gitara
Każda się tak mocno stara
Aby chociaż przez tę chwile
Szymon spojrzał na nią mile

Ale nie czas na amory
Poszedł Roman w Dyrektory

Oddział, Kroki, Almatury,
Działał tak jak mało który.

Śpiewnik, plakat i cenzura
Tłuszczak, Nowak, awantura

Mikołajki i Vinety,
znaczki-blaszki i kuplety

Ciągle śpiewał on co roku,
Aż Prezesem został Kroków

Doceniło zacne grono
Pracę jego wytężoną

I najdalej już po roku
Zasłużonym był dla Kroków.

Dziś odznaczeń ma bez liku,
Że nie mieszczą się w koszyku,
Który stoi na komodzie
Szymon patrzy na nie co dzień.

Innych przewag ma też wiele
Wiedzą o tym przyjaciele

Wszystkich tutaj nie wymienię
Ale cieszę się szalenie

Że spełniamy Twe marzenie
Chociaż skryte ale szczere

Doceniamy Twe walory
Znowu pójdziesz w Dyrektory !!!

Zacna Tajną Kapituła
Twą osobę doceniła,
Nominację ogłosiła.

Spraw nam nowy Dyrektorze
Aby każdy kto ciut może
Ruszać swoje stare kości
Z Twej imprezy miał radości
Bez liku !

Tego życzy ci poeta,
Chociaż siwa głowa nie ta,

Ramole i Ramolęta
Ci codzienni i od święta !

Vivat Dyrektor Generalny XXX Spotkania Pokoleń !

Szczecin, dnia 7grudnia AD 2007.

(pomieszczony wyżej poemat
poety ludowego, znanego jako BH,
pisany rymem częstochowskim
wzorowany jest na klasycznych
pieśniach dziadów kalwaryjskich
stanowi piękny przykład nurtu poezji grafomańskiej
z okolic doliny rzeczki Reczanki)

Z najlepszymi życzeniami:

              Mojemu Przyjacielowi
Szymonowi
            Ten grafomański utwór
                   Dedykuje autor

         B.H.   podpis nieczytelny