2002 – Cieszyno Łobeskie

Dyrektor: Grażyna Durkiewicz i Danuta Baraniecka