1981

  • XVI Politechnik – Darek Kozłowski
  • Politechnik 81
  • Złaz AKT czerwiec 1981
  • Złaz Asów 81
  • Festiwal „Wanta”