Erotyczny erotyk


Erotyczny erotyk..


Moja droga, moja mała
Nie wstydź się swojego ciała

Bądź jak Cleo z maselnicą
Niechaj chłopy się zachwycą

I upadną na kolana…
Leżeć będą aż do rana.

Wreszcie spełnij niecne żądze
Ale nigdy za pieniądze!

Co innego za pelisy,
Rude lisy, srebrne lisy
(może nawet syfilisy).

Kolia, brylant też się nada
Tak postąpić to nie zdrada

Dobrze mieć kawałek ciała,|
Który Ci Natura dała.

 BH

Szpital Powiatowy w Stargardzie, Oddział Wewnętrzny, dnia 4 marca 2021 roku.